ODTÜ ve Bilkent Ünivesiteleri Teknopark yapılanmaları içerisinde, üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde 21. yüzyıl firması olma hedefi ile ilerlemekteyiz.

Tarihçe

TR Teknoloji 2004 yılında Bilkent Üniversitesi Cyberpark Teknopark yerleşkesi içerisinde, üniversite-sanayii işbirliği ile yerli yüksek teknoloji ürünlerin geliştirilmesi amacı ile kurulmuştur. 2008 yılında ODTÜ Teknopark yerleşkesinde ikinci ARGE ofisini açmıştır. 2010 yılında sonuçlanmış olan ARGE projelerinin çıktılarının üretimi ve sanayileştirilmesi amacı ile İvedik Organize Sanayii bölgesinde ilk üretim tesisinin kuruluşu ve Üretim Müsade Belgesi altında sertifikasyonu gerçekleştirilmiştir. 

Faaliyet Alanları

 • İnsansız Otonom Denizaltı Sistemleri

 • Batarya ve Yakıt Pili Teknolojileri

 • Otonom Sistem Görev İcra Yazılımları

 • Sinyal/Sensör Veri İşleme ve Kıymetlendirme Yazılımları

 • Yüksek Teknoloji Test ve Sertifikasyon Labratuvarları

Misyonumuz

Otonom İnsansız Denizaltı Sistemleri ve bu sistemlerin enerji ihtiyaçlarını karşılayacak Batarya ve Yakıt Pilleri konularında, üniversite-sanayii işbirliği modelinde özgün ürünler geliştirmek, Ulusal Sanayimizin ihtiyaçlarını karşılamak, dışa bağımlılığı en aza indirgemek ve Yüksek Teknoloji Geliştirmeyi görev edinen alanında  öncü ARGE kuruluşu olmak.

İlke ve Değerler

 • Teknoloji odaklı

 • İş birliğine ve paylaşıma önem veren

 • Müşteri odaklı

 • Verimliliği önde tutan

 • Sürekli ve rekabetçi yenilikçi anlayışa sahip

 • Katma değer yaratan

 • Çalışan memnuniyetini gözeten

 • Etik değerlere bağlı

 • İnovasyona dayalı

 • Uzmanlık sahibi

 • Sürekli iyileşen(öğrenen organizasyon)

© 2020 by TR Teknoloji Ltd.

 • YouTube Clean Grey
 • LinkedIn Clean Grey